NME in de klas

Met de materiaalpakketten, leskisten en excursies kunnen de leerkrachten simpel de (levende) natuur zelf gebruiken in het onderwijsprogramma. Iedere onderwijsactiviteit wordt, zo nodig, ondersteund met een leerkrachtenboekje met achtergrondinformatie, lessuggesties en werkbladen. 

 

Afspraken Kaag en Braassem

Ook voor de scholen uit gemeente Kaag en Braassem is het mogelijk om NME producten af te nemen. Hier loopt momenteel geen convenant met de gemeente, maar de scholen kunnen tegen een vergoeding wel gebruik maken van het NME aanbod. De rekening wordt op basis van onderstaande bedragen begin 2021 naar de school of het schoolbestuur gestuurd.

 

NME coördinator

De coördinator draagt zorg voor coördinatie van de natuur- en milieueducatie op school en is daarmee de contactpersoon voor het NME-team van Stichting Vogelpark Avifauna. Per onderwijslocatie is er één coördinator aanwezig. Is er tijdelijk geen coördinator, dan neemt de locatiemanager de taken waar. 

 

NME werkgroep

De NME werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen uit de betrokken gemeenten, als ook met vertegenwoordiging van de betrokken ambtenaren uit deze gemeenten. Zij hebben als taak te adviseren bij de uitvoering en de evaluatie van het NME programma, maar daarnaast heeft deze groep ook een rol bij de beleidsvorming rondom de NME.

 

Aanvraagregeling

Voor elke onderwijslocatie uit de gemeente Kaag en Braassem geldt dat zij zich voor een onbeperkt aantal activiteiten in kunnen schrijven. Dit kunnen zowel excursies, leskisten als materiaalpakketten zijn.

De rekening wordt op basis van onderstaande bedragen begin 2021 naar de school of het schoolbestuur gestuurd.

Wanneer u in de loop van het jaar nog een extra aanvraag wilt doen is dit mogelijk. Hier worden geen extra administratiekosten voor gerekend. 

 

Kostenopbouw

Het instapbedrag dat voorgaande jaren werd gerekend is voor schooljaar 2020-2021 komen te vervallen. Per aanvraag (school) worden er wel administratiekosten in rekening gebracht (€10,00).
Hieronder vallen alle handelingskosten die volgen vanaf het moment dat er een groep van een school zich aanmeldt voor een activiteit. 

 

Kosten per product:

Materiaalpakket: € 45,- 
Leskist: € 50,- 
Excursie: € 75,- 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Aanvraagperiode & verwerking

De inschrijfperiode loopt dit schooljaar van 1 juli t/m 16 juli en de eerste week van het aankomende schooljaar (t/m 5 september, 2021). Begin september ontvangen de coördinatoren het definitieve NME rooster voor het schooljaar 2021-2022.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Wijzigingen en extra aanvragen kunnen in de maand na de inschrijfperiode nog doorgegeven worden (t/m 3 oktober). Wanneer men in de loop van het jaar nog een extra aanvraag wil doen, dan is dit mogelijk tegen betaling. Hierna ontvangt de NME-coördinator een nieuw rooster. 

 

 

  • Kantoor- / postadres
  • Stuyvesantlaan 23
  • 2404 XN Alphen aan den Rijn
  • Parkadres
  • Hoorn 65
  • 2404 HG Alphen aan den Rijn